Ekologisk produktion

TANT GRÖNS ekologiska produkter har EU:s ekologiska certifiering. Det innebär att våra nötter och frukter kommer från kontrollerade ekologiska odlingar som uppfyller höga krav på minskad miljö- och klimatpåverkan. Många av TANT GRÖNS produkter är också KRAV-märkta. KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion, men har vissa hårdare regler utöver detta, t ex vad gäller socialt ansvar. Vi certifieras av det oberoende certifieringsbolaget KIWA.

eu-krav

EU:s ekologiska certifiering

För att få märka livsmedel som ekologiska, enligt EU:s regler, krävs att minst 95 procent av produktens ingredienser är ekologiska (TANT GRÖNS produkter är 100% ekologiska). Alla steg i produktionen kontrolleras av oberoende kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan. EU ligger bakom märkningen och kontrollerna sköts av respektive land men får också delegeras.

Exempel på regelverkets innehåll:

  • Användning av konstgödsel är inte tillåtet.
  • Användning av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtet.
  • Inga genmodifierade grödor eller organismer är tillåtna.

Om du önskar fördjupad information om EU-märkningen, klicka på EU-märket (länken) längst ner på sidan.

ekologisk-produktion

KRAV-certifiering

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning. KRAV-produkterna uppfyller EU:s regler och har utöver det sina egna kriterier som måste uppfyllas för att produkten skall få bära KRAV-märket. Dessa innefattar exempelvis socialt ansvarstagande, tillsatser, djuromsorg och minskad miljöpåvekan. KRAV:s regler omfattar hela kedjan från råvaruproduktion till förädling.

KRAV är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med medlemsorganisationer. Kontrollerna är oberoende och sker via ackrediterade certifieringsföretag, så kallad tredjepartscertifiering.

Om du önskar fördjupad information om KRAV, klicka på KRAV-märket (länken) längst ner på sidan.